SEVA hanteert het volgende werkwijze om een succes te maken van haar activiteiten:

Eerste stap is het werven van een vrijwilliger. Via de ondernomen activiteiten, mond-tot-mond reclame of via kennissen zijn er altijd mensen die kennis maken met SEVA. SEVA probeert deze mensen als vrijwiliger voor zich te winnen door hen thuis te bezoeken, uit te nodigen voor bijeenkomsten. Het belang van vrijwilligerswerk en zich inzetten voor de Haagse samenleving wordt op deze manier onder het aandacht gebracht.

Tweede stap is om de mensen die ‘geworven’ zijn via een kadertraining het kader van SEVA eigen laten maken. Op deze manier hoopt SEVA dat de ‘geworvene’ bewust wordt van het belang van zich vrijwillig inzetten voor de Haagse samenleving en zich wil inzetten voor de activiteiten die volgens de doelen van SEVA ondernomen worden.

Derde stap is om de geworven vrijwilliger actief laten worden door zelfdeelname aan activiteiten.
Zo’n manier van werken beloont, want SEVA heeft veel vrijwilligers geworven die zich inzetten voor de doelen van SEVA. Hoe langer een vrijwilliger bij SEVA actief is hoe meer competenties deze vrijwilliger eigen maakt. Op zijn beurt betekent dit dat de vrijwilliger meer kwalitatief bezig zal zijn.