Het komt vaak voor dat ouders moeite hebben om tijdens de schoolloopbaan van hun kinderen een gezonde relatie met hen te onderhouden; ze oefenen of te veel druk op hun kinderen uit of nemen ze teveel in bescherming. Het grootste probleem is het gebrek aan gezonde communicatie tussen ouder(s) en kind. SEVA ondersteunt ouders hierbij door het organiseren van cursus opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning vindt plaats in de vorm van bijeenkomsten. Tijdens deze activiteit komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod; communicatie binnen de familie, voorschools onderwijs, fysieke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Bij deze activiteit is uitwisseling van ervaring een van de speerpunten.