Onder ouderbetrokkenheid verstaat SEVA dat de ouder én betrokken is bij de ontwikkeling van zijn/haar kind én bij de ontwikkelingen rondom de school van zijn/haar kind. Hierbij koppelt SEVA ook de ouderparticipatie. Dit houdt in dat de ouder niet alleen de resultaten van zijn/haar kind in de gaten houdt, maar ook samen met de school actief meedenkt over allerlei andere schoolse zaken. Zoals participeren in de medezeggenschapsraad, cursussen organiseren, helpen bij kleinschalige activiteiten. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie staat meestal als een van de eerste punten op de agenda van SEVA. SEVA vindt dat de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen op school betrokken moeten zijn. Dit onderwerp probeert SEVA ondert het aandacht te brengen en ouders voor actieve ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te stimuleren middels:

  • Thee-avonden en diverse bijenkomsten georganiseerd voor de ouders.
  • Er vinden thuisbezoeken plaats. Hierdoor ontstaat een informeel band tussen de ouders en SEVA waarbij ingespeeld wordt op de aspecten als ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie.