Tijdens deze bijeenkomsten informeert SEVA haar doelgroep over onderwerpen als:

  • Actief burgerschap, participatie- en integratie proces in de Nederlandse samenleving