Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst Pubers motiveren en luisteren.

Op donderdagavond 22 februari 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats dat georganiseerd werd door Stichting SEVA en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Tijdens deze avond heeft mevrouw Aisah Manraj- Abdoel de deelnemers geïnformeerd over `Pubers motiveren en luisteren`. De begrippen als intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn ter sprake geweest. Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Wat werkt bij een afwezige intrinsieke motivatie is bijvoorbeeld, duidelijke afspraken maken en het naleven van de afspraken. Ken ook de dromen en interesses van je kind en praat vooral over de problemen waarmee je kind worstelt. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je je kind helpt zijn motivatie te ontdekken.

Ook zijn de belangrijke aspecten voor de motivatie behandeld. Dit zijn onder andere; toegewijd zijn aan de taak, plezier hebben in de uitvoering, risico`s durven nemen, toekomst perspectief hebben, kunnen anticiperen en kunnen plannen. Aan de deelnemers werd ook duidelijk gemaakt dat communiceren met een kind in de pubertijd vraagt om geduld, tijd, respect en oprechte interesse. Luisteren is immers belangrijk onderdeel van communicatie. Laat daarom duidelijk merken dat je luistert. Tot slot is luisteren van groot belang voor zelfvertrouwen. Je neemt je kind serieus en probeert hem/ haar te begrijpen. Kortom; goed luisteren is je eigen tong afbijten!

Wij als Stichting SEVA willen alle deelnemers en in het bijzonder mevrouw Aisah Manraj- Abdoel bedanken en verheugen ons op de volgende bijeenkomst dat op d.d. 26 april 2018 gaat plaatsvinden.