Nieuws

Opvoeden pubers in twee culturen

Op 28 juni 2018 vond de derde en de laatste bijeenkomst plaats dat in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) is georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft mevrouw Aisah Manraj- Abdoel de deelnemers verder geïnformeerd over opvoeden pubers in twee culturen. Tijdens deze laatste bijeenkomst zijn de opvoeddoelen besproken en wat voor opvoeder je bent, zoals: autoritair, toegeeflijk, democratisch, verwaarlozend etc. Tot slot zijn er een aantal tips aan de deelnemers gegeven:

  • Blijf betrokken: trek je niet terug als je kind de puberteit bereikt,
  • Bied structuur en grenzen: wees streng , maar redelijk
  • Geef het goede voorbeeld: vertoon zelf het gewenste gedrag
  • Stimuleer zelfstandigheid
  • Leg uit: regels en beslissingen moeten duidelijk en reëel zijn.