Nieuws

Opvoeden in twee culturen

Op 26 april 2018 vond de tweede bijeenkomst plaats dat in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft mevouw Aisah Manraj- Abdoel de deelnemers geïnformeerd over “Opvoeden in twee culturen”.
Tijdens deze bijeenkomst kwamen de begrippen als communicatie, religie, traditionele gebruiken, lichamelijke veranderingen en geestelijke veranderingen ter sprake. Ook kwam het puberbrein uitgebreid ter sprake.