Sinds de oprichting in 1995 zetten vrijwilligers van SEVA zich actief in om de doelstellingen te bereiken. Tot de zomer van 2007 heeft SEVA educatieve activiteite en projecten ondernomen. Na de zomer is deze tak van activiteiten overgenomen door Instituut Het Centrum Den Haag. SEVA houdt zich sinds de zomer van 2007 vooral bezig met activiteiten op het gebied van: emancipatie, participatie, burgerschap en sociaal-cultureel.

Doelstelling SEVA

Stichting SEVA heeft een ANBI status. De stichting heeft ten doel:

  1. bij te dragen aan het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit,duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in Nederland, ongeacht taal, godsdienst, geloof, ras, geslacht;
  2. het leveren van bijdragen aan het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen en organisaties zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op de juiste manier om kunnen gaan met de spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving;
  3. bij te dragen aan het ontstaan van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving;
  4. het leveren van een bijdrage ter bevordering van het vrijwilligerschap en het vrijwilligerswerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Realisatie van allerlei activiteiten en het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord; op het gebied van onderwijs, maatschappelijke innovatie, opvoeding, welzijn, maatschappij, godsdienst, burgerschap, media, muziek, sport, kunst en cultuur;
  • Het organiseren van bijeenkomsten, seminars, conferenties en excursies, etcetera aangaande onderwerpen en issues;
  • Het initiĆ«ren en ondersteunen van uitwisselingsprogramma’s, projecten/activiteiten en het arrangeren van stage, studie, en of afstudeerplekken voor studenten, alumni;
  • In het verlengde van de doelen organiseren van studiereizen;
  • Het onderhouden van contacten en het overleggen met andere organisaties en instanties binnen de context van de doelstellingen;
  • Het uitvoeren en/of stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en het samenwerken met onderwijs- en onderzoeksinstellingen teneinde activiteiten, projecten, trainingen en methodieken te ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken, zoals op het gebied van onderwijs, opvoeding, welzijn, maatschappij, media, sport, kunst en cultuur;