Nieuws

Bijeenkomst “Samen eten, samen leven”

Op vrijdagavond 16 maart vond de tweede bijenkomst van “Samen eten, Samen leven” van 2018 plaats. Dit keer als thema “Duurzaamheid in het algemeen”. De avond zijn wij begonnen met een heerlijk diner, die is klaargemaakt door de vrijwilligers van de Stichting.

Alvorens dhr. Willem Lageweg het woord nam, heeft de Haagse stadstroubadour Dennis Wijmer een korte optreden gegeven. Vervolgens heeft dhr. Willem Lageweg het woord genomen en de deelnemers geïnformeerd over duurzaamheid in het algemeen. De hoofdvraag van de avond was; wat kan jezelf doen om duurzaam(er) te leven?

Bewustwording begint in eerste instantie bij jezelf zoals, hoe koop je in en waar let je op? Bijvoorbeeld de prijs van onbewerkt voedsel is duurder. Indien je let op de voedingswaarden ga je ook anders eten. Hierdoor ga je ook minder consumeren waardoor de prijs die je uitgeeft aan voedsel minder wordt.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat je 30% van je eten weggooit. Vooral jonge mensen gaan hier makkelijker mee om. Zo is er ook veel innovatie in de branche van duurzaamheid. Hier is de Verspillingsfabriek en een aantal zorginstellingen (bv. het maken smoothies van overgebleven eten) een goed voorbeeld van. Ook de kromkommer en de buitenbeentjes van de AH zijn goede initiatieven.

Echter dient de rol van de overheid wel strakker te worden. Als er een maatregel is dient deze ook gehandhaafd te worden. Zoals de plasticzakken in de winkels, zo zijn er nog veel winkeliers die je een plastic tas meegeven.

Kortom; de wereld verbeteren begint bij jezelf. Spreek je uit en neem je verantwoordelijkheden.

Als Stichting SEVA willen wij Dhr. Willem Lageweg bedanken voor zijn bijdrage aan deze avond! Ook bedanken wij Dhr. Dennis Wijmer voor zijn bijdrage aan een gezellige avond!