Nieuws

Bijeenkomst “Samen eten, Samen leven”

Op vrijdagavond 19 oktober 2018 vond de vijfde bijeenkomst van “Samen eten, Samen leven” van dit jaar plaats. De thema van dit keer was; het belang van burencontacten. De avond is begonnen met een diner, die door de vrijwilligers van de Stichting is bereid.

Als eerste heeft de heer Salih Dadak, namens Stadsdeelkantoor Escamp het openingswoord gehouden. Het belang van burencontacten is benadrukt en de deelnemers zijn geïnformeerd wat de gemeente doet om het burencontact(en) te bevorderen.

Vervolgens heeft de heer Alper Alasag (Platform INS) het woord genomen en de deelnemers geïnformeerd over hoe een ideale persoon zich zou moeten gedragen in de maatschappij. Ook werden de verschillende cultuurgerichte omgangsvormen besproken.


Als Stichting SEVA willen wij onze gastsprekers bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan deze avond.