Email:

Nieuwsbulletin

Door u aan te melden in ons Nieuwsbulletin kunt u op de hoogte blijven van evenementen en andere ontwikkelingen.

Doelstelling SEVA

Sinds de oprichting in 1995 zetten vrijwilligers van SEVA zich actief in om de doelstellingen te bereiken. Tot de zomer van 2007 heeft SEVA educatieve activiteite en projecten ondernomen. Na de zomer is deze tak van activiteiten overgenomen door Instituut Het Centrum Den Haag. SEVA houdt zich sinds de zomer van 2007 vooral bezig met activiteiten op het gebied van: emancipatie, participatie, burgerschap en sociaal-cultureel.

bij te dragen aan het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit,duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in Nederland, ongeacht taal, godsdienst, geloof, ras, geslacht;

het leveren van bijdragen aan het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen en organisaties zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op de juiste manier om kunnen gaan met de spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving;

bij te dragen aan het ontstaan van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving;

image
image
image
image

Samenwerking

Om de activiteiten te realiseren heeft SEVA samenwerkingsrelaties gehad met o.a

Nieuws

Laatste Nieuws

Voedselbank Scheveningen /Ramadan 2021
Voedselbank Houtwijk / Ramadan 2021
Een klein gebaar omdat het ramadan is !
image
image
image
image